logo

Grondwerken

Kraanwerk:
- Bouw klaarmaken van terreinen
- Uitgraven opritten terrassen wandelpaden
- Egaliseren terrein: zaaiklaar maken grond

Afbraak:
Afbraak van kleine bijgebouwen of stallingen

Transport

Transport van grond, steengruis,...


				

			
 
Plants: image 1 0f 4 thumb Plants: image 2 0f 4 thumb Plants: image 3 0f 4 thumb Plants: image 4 0f 4 thumb